Libricon

Područja kataloga

Libricon d.o.o.
Bleiweisova 18
10000 Zagreb
T: 01 3776 209
F: 01 3776 209
M: 091 100 1616
E: libricon@libricon.hr
Prenj - karta 1 : 40 0000

Prenj - karta 1 : 40 0000
Zehrudin Isaković

  • ISBN: 9789958038501
  • Izdavač:
  • Jezik: Hrvatski
  • Broj stranica: 0
  • Format: 12,8 x 23 cm
  • Uvez: Meki uvez
  • Cijena: 60.00 kn
  • Internet cijena: 60.00 kn
  • Ova knjiga nije na raspolaganju.
Ova dugo očekivana karta jedne od najatraktivnijih bosanskohercegovačkih planina objavljena je krajem 2014. Karta ima reljefnu sjenčanu podlogu koloriranu hipsometrijskom skalom visina, s preciznošću topografskih karata, a napravljena je prema uzoru na karte kakve danas koriste planinari i turisti u alpskim zemljama. Karta obuhvaća čitav masiv Prenja, počevši od Konjica i Jablanice na sjeveru do mostarskog Bijelog polja i Hanskog polja na jugu, Boračkog jezera na istoku i kanjona rijeke Neretve na zapadu. Ukupna površina naznačenog područja iznosi 676 km2. 
 
Na karti su ucrtani svi markirani planinarski putovi i nekoliko nemarkiranih (lovačke i pastirske staze) koje planinari i ostali ljubitelji prirode koriste za pristup do planinarskih domova, kuća, skloništa i uspon na vrhove, te mnoge makadamske ceste i šumski putovi koji iz dolina u podnožju planine vode visoko u vršnu zonu prenjskog masiva.
  
Za korisnike satelitske navigacije (GPS) karta ima dvije koordinatne mreže, s Gauss-Krügerovom projekcijom i WGS84. Pored ovoga su date i postavke datuma za GPS prijemnike te koordinate 14 najviših vrhova Prenja.
    
Na poleđini karte prikazani su:
·    Geografski položaj Prenja, geologija i hidrologija, vegetacijski pokrivač, fauna i flora te klimatske odlike.
·    Svi planinarski objekti s fotografijama, podacima o nadmorskim visinama na kojima se nalaze, pravcima dolaska do njih i potrebnom vremenu hoda, smještajnim kapacitetima, upraviteljima objekta, a navedena su imena i brojevi telefona kontakt osobe za rezervacije smještaja.
·    Popis pješačkih tura s potrebnim vremenima hoda te pregled automobilskih pristupa s kilometražom iz pravca Konjica, Jablanice i Mostara      
·    Važno upozorenje na rizična područja od mina s obzirom da se na području Prenja u proteklom ratu vodile ratne operacije.